Regulamin przedszkola

 1. Dzieci przyprowadzamy punktualnie do przedszkola do godz. 8:15, a odbieramy do godz. 16:30 (prosimy o punktualność).
 2. Dziecko przekazujemy bezpośrednio pod opiekę wychowawczyni.
 3. Odbierając dziecko z przedszkola, rodzic informuje o tym wychowawczynię.
 4. Dzieci odbierane są przez rodziców i osoby do tego upoważnione.
 5. Nie przynosimy do przedszkola produktów żywnościowych.
 6. W dzień wyznaczony przez Nauczyciela grupy, dziecko może przynieść jedną, wybraną i bezpieczną zabawkę z domu (proszę nie przynosić zabawek, które niosą ze sobą szkodliwe treści. Zachęcam do obejrzenia prezentacji na youtube: „Odebrać dzieciom niewinność?”).
 7. Dziecko powinno posiadać zapasowy komplet ubrań.
 8. Ze względów higienicznych rodzice nie wchodzą do sali.
 9. Chorego dziecka nie przyprowadzamy do przedszkola.
 10. W przedszkolu nie podajemy dziecku leków.
 11. Plac zabaw czynny jest tylko do godz. 16:50
 12. Brama wjazdowa ze względu na bezpieczeństwo dzieci otwarta jest tylko do godz. 10:00. Po tym czasie wejście do przedszkola - tylko od strony katedry.
 13. W poniedziałek przynosimy ręcznik do rąk podpisany (z zawieszką), w piątek zabieramy do prania.
 14. Prosimy o regularne czytanie informacji umieszczanych na Grupowej Tablicy Ogłoszeń.