ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTOWANIE JUBILEUSZU 250-LECIA POBYTU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA W BIAŁYMSTOKU
PODCZAS EUCHARYSTII SPRAWOWANEJ W KATEDRZE BIAŁOSTOCKIEJ DNIA 9 LISTOPADA 2019 ROKU O GODZ. 9:00.

Smerfny piknik
Smerfny piknik
Smerfny piknik
Smerfny piknik
Smerfny piknik
Smerfny piknik