Myśli św. Wincentego à Paulo

Prawdziwa miłość otwiera ramiona a zamyka oczy.