Myśli św. Wincentego à Paulo

Miłujmy Boga, moi bracia, miłujmy Boga, ale niech to będzie w trudzie rąk naszych i w pocie czoła naszego. Często bowiem wspaniałe akty miłości kochającego serca i praktyki życia wewnętrznego, nawet gdy są dobre i godne zalecenia, stają się podejrzane, jeżeli nie przemieniają się w miłość praktyczną i skuteczną.