Myśli św. Wincentego à Paulo

Bożej sprawiedliwości trzeba wynagradzać albo na tym świecie, albo w przyszłym.