Myśli św. Wincentego à Paulo

Czy myślicie, że tylko zakonnicy i zakonnice powinni dążyć do doskonałości? Moje drogie siostry, wszyscy chrześcijanie są do tego zobowiązani. Wy przyszłyście tutaj, aby postępować według zasad Jezusa Chrystusa. Nasz Pan pragnie, aby wszyscy byli świętymi: każdy w takich warunkach, w jakich żyje. To nie zakon czyni świętych.