Myśli św. Wincentego à Paulo

Wszyscy ludzie stanowią jedno Ciało Mistyczne. Wszyscy jesteśmy jedni drugich członkami. […] Wszyscy chrześcijanie są członkami tego samego Ciała. Wspólnie przeżywają dobro i zło. Jeżeli przeto ktoś widzi udrękę brata i nie płacze z nim, oznacza to, że nie ma w nim miłości, że jest chrześcijaninem tylko z nazwy, że nie ma w nim człowieczeństwa.