Myśli św. Wincentego à Paulo

Jakże piękne jest pragnienie tylko tego, czego pragnie Bóg, i czynienia tylko tego, do czego okazji dostarcza nam Opatrzność.