Myśli św. Wincentego à Paulo

Wola Boża jest jak doskonały ster, który kieruje nas do otrzymywania rad i drogi, jaką zmierzamy.