Informacje o przedszkolu

 1. Nasze Przedszkole jest placówką katolicką, prorodzinną, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.

 2. Wszyscy Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach i uroczystościach przedszkolnych,  o których są informowani na bieżąco. Należą do nich:
  • Spotkania organizowane przez Dyrektora Przedszkola
  • Spotkania organizowane przez Wychowawczynie w grupach
  • Spotkania świąteczne
  • Msze Święte (na rozpoczęcie i zakończenie Roku) sprawowane w Kościele Katedralnym, który jest naszą parafią.

 3. Programy realizowane w przedszkolu są zgodne z obowiązującą PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla 7-latków, która zaczyna obowiązywać już od obecnego roku szkolnego, zmianie ulegną także podstawy programowe dotyczące wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Zostają one wprowadzone 2 aktami prawnymi:
  • rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895),
  • rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 896).
  Celem nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  była potrzeba dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
  Dokument  - PP – jest dostępny u wychowawcy grupy, w kancelarii, u Dyrektora. Koncepcja pracy naszego Przedszkola jest  dostępna w kancelarii, u Dyrektora oraz na stronie internetowej Przedszkola.

 4. Informacje ogólne:
  • Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 16:30
  • Kancelaria Przedszkola czynna jest w godzinach 8:00 – 16:00
  • W Przedszkolu jest 165 dzieci w 7-dmiu grupach wiekowych: 1 grupa 3-laktów, po dwie grupy 4-latków, 5-latków i 6-latków.
  • Personel Przedszkola liczy 34 osoby: 14 nauczycieli, 10 osób personelu pomocniczego, 3 osoby personelu administracyjnego, 3 panie kucharki, logopeda oraz 3 osoby dochodzące prowadzące zajęcia dodatkowe.
  • Plan zajęć w przedszkolu, plan posiłków i plan uroczystości oraz dni wolne od pracy są dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz na gazetce każdej grupy.
  • Informacje bieżące umieszczane są na stronie internetowej przedszkola oraz na gazetce każdej grupy.
  • W ciągu roku celebrowana jest  Msza Święta raz w miesiącu w naszej przedszkolnej Kaplicy – informacja podawana będzie na bieżąco.
  • Grupy 5, 6-latków uczestniczyć będą od miesiąca października w zajęciach gimnastycznych raz w miesiącu na Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Katolickich (według ustalonego planu) oraz w miesiącach wiosennych w zajęciach pływackich.
  • W naszej placówce odbywają się zajęcia dydaktyczne wg. PP oraz: język angielski , katecheza, rytmika, gimnastyka, tańce, zajęcia szachowe, logopedyczne oraz działa Schola „Perełki świętego Wincentego a Paulo”.