Program zajęć w przedszkolu

1. KATECHEZA
nauczanie zasad religii chrześcijańskiej – słowem, zabawą, pieśnią i opowiadaniem – s. Anna Galewska

2. GIMNASTYKA
wyrabianie nawyków prawidłowej postawy ( zabawy, ćwiczenia dużych partii mięśni) – p. Elżbieta TOŁOCZKO

3.JĘZYK ANGIELSKI  
nauka podstawowych wyrażeń i zwrotów – piosenką, rysunkiem, zabawą - p. Agata KOWEJSZA

4. ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
nauka poruszania się w rytm utworów muzycznych, gry i zabawy ruchowe – p.Robert GAWĘDZKI

5. SCHOLA
nauka pieśni i piosenek religijnych i dziecięcych - animacja Mszy świętych, udział w konkursach liturgicznych, autorskich i ogólno organizowanych – s. Katarzyna Lejzorowicz, p. Agnieszka Bielawska

6. TAŃCE
zajęcia obejmują ćwiczenia rytmiczne oraz koordynacyjno - ruchowe, zabawy muzyczno -  taneczne, naukę kroków tanecznych do ulubionych dziecięcych przebojów muzycznych. W czasie nauki określonych elementów tanecznych dzieci poznają również słowa piosenek, chętnie śpiewanych w czasie zajęć tanecznych - p.Dorota KAŁUŻNA


ZAJĘCIA DODATKOWE (płatne)

1. ZAJĘCIA SZACHOWE

Zajęcia szachowe prowadzone będą przez pana Jarosława Galeja, certyfikowanego przez Polski Związek Szachowy instruktora sportu. Specjalizuje się w pracy z najmłodszymi dziećmi w wieku (4-7 lat). Nauczył grać w szachy setki maluchów w białostockich szkołach i przedszkolach. Wielu z nich kontynuuje swoje prawdziwe już kariery sportowe. Do największych osiągnięć wychowanków pana Galeja należą: złoty medal Mistrzostw Polski do lat 6 Julii Dallemury (2014) i srebrny medal Mistrzostw Polski do lat 6 Zosi Kicińskiej (2016). Wielu jego podopiecznych to wielokrotni Mistrzowie Miasta i Województwa do lat 6, 7 i 8. Jest pomysłodawcą i prezesem Stowarzyszenia „Szkółka Szachowa” w Białymstoku. To najbardziej utytułowany i prężny ośrodek szachowy dla dzieci w naszym województwie www.szkolkaszachowa.org

Pan Jarosław Galej współpracuje też jako trener z MUKS Stoczek 45 Białystok, drugim pod względem osiągniętych wyników klubem szachowym w Polsce.

Struktura zajęć:

  1. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola 2 razy w tygodniu w wymiarze po 30 minut.
  2. Zajęcia grupowe powinny liczyć między 8 a 12 osób.
  3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z roczników 2010 – 2012.
  4. Pierwszy okres szkolenia to nauka podstaw gry tak, aby w grudniu dzieci potrafiły samodzielnie i prawidłowo rozegrać prawdziwą partię szachową.
  5. Podsumowaniem pierwszego etapu nauki jest coroczny „Mój Pierwszy Turniej Szachowy”. W styczniu 2017 roku odbędzie się jego 5 edycja. Strona turnieju z 2016 roku: www.mptsz.pl
  6. Po feriach zimowych dzieci poznają taktykę szachową, chętni uczestniczą w rozgrywkach Szachowej Ligii Szkolnej, gdzie reprezentują przedszkola do których uczęszczają  i przygotowują się do Mistrzostw  Miasta i Województwa: http://mm6.bialystok.pl, http://mw6.bialystok.pl
  7. Zajęcia trwają do końca czerwca, jednak ich nieformalnym podsumowaniem jest rozgrywany co roku na przełomie maja i czerwca wielki turniej – Szachowy Dzień Dziecka: http://szachowydziendziecka.pl
  8. Cykl szkolenia kończy się w ostatnich dniach czerwca wręczeniem dyplomów i upominków dla wszystkich uczestników oraz nagród dla najlepszych i najbardziej aktywnych szachistów. Dla najbardziej zaangażowanych zapewniona jest możliwość kontynuowania szkolenia w Szkółce Szachowej i finansowanie udziału w imprezach szachowych odbywających się poza Białymstokiem.
  9. Zapewniony jest sprzęt szachowy, który pozostaje do dyspozycji dzieci w przedszkolu cały czas, nie tylko w trakcie zajęć.

2. LOGOPEDA    

    Na początku roku szkolnego wszystkie dzieci 5 i 6 letnie spotykają się  z dyplomowanym logopedą. Spotkania te mają na celu zdiagnozowanie wszelakich  wad i opóźnień w rozwoju mowy naszych przedszkolaków. Dzieci potrzebujące specjalistycznego wsparcia mają możliwość uczęszczania na zajęcia logopedyczne,  które prowadzone są w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
     Zajęcia polegają na ćwiczeniach usprawniających prace warg, języczka, podniebienia miękkiego, oddechu – wypracowanie poprawnej artykulacji wadliwie realizowanych lub brakujących głosek oraz ćwiczeniach utrwalających i automatyzujących  ich wymowę. Zajęcia prowadzi p. Bożena JABŁOŃSKA.

3. BASEN – grupy 5 i 6 latków (od kwietnia do czerwca)